תזונה ייחודית

ללא גלוטן

ללא אגוזים

ללא תוספת סוכר

ללא שמן מזוקק